฿375 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
฿1,250 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
฿775 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
฿575 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
฿790 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
฿1,075 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม