การชำระเงิน

ชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท
ชื่อบัญชี : บริษัท อี เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แจ้งการชำระเงิน