นโยบายการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้า

เกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า

     ทางบริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ยังไม่ได้มีการแกะหีบห่อภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า โดยสินค้าที่จะทำการขอคืน จะต้องอยู่ในสภาพเดิมดังที่จะได้กล่าวไว้ในนโยบายการคืนสินค้านี้

     สินค้าส่วนใหญ่ที่จัดจำหน่ายบนหน้าเว็บเป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้า แต่จะมีสินค้าบางประเภทที่มีข้อกำหนดที่แตกต่างออกไป ดังนี้

  1. ข้อกำหนดสำหรับการคืนเงินเต็มจำนวน > สินค้าจะต้องไม่ถูกแกะหรือเปิด สินค้าจะต้องอยู่ในหีบห่อ ปิดผนึกอยู่ในสภาพเดิม ยกเว้นสินค้าที่ไม่มีตัวตน เช่น License , Software ต่างๆ โดยสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า และจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามที่ชำระภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทางบริษัท ได้รับสินค้ากลับคืนมา
  2. สินค้าที่ไม่สามารถคืนเงินได้ > สินค้าที่ทางลูกค้าแกะออกมาใช้งานแล้ว หรือสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าระหว่างการใช้งาน
  3. การเคลมสินค้า > ทางบริษัทจะรับเคลมสินค้าก็ต่อเมื่อสินค้านั้นๆเกิดความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
    ระยะเวลาส่งเคลม 7-14 วันนับจากทางบริษัทได้รับสินค้าจากลูกค้า
  4. การรับประกันจากผู้ผลิต > สินค้าทุกชิ้นในเว็บไซต์ของบริษัท มีการแสดง และ ชี้แจงการรับประกันจากผู้ผลิตที่ชัดเจน